Videbæk Skytteforening af 1997
Navigation
Bliv Medlem

Vil du være medlem af skytteforeningen, kan du finde indmeldingsblanket her.

SPONSORER
Gratis prøveskydning - tilmelding på MOTIVU
 
Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler i VIFC

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se http://skyd.nu/viewpage.php?page_id=17

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet ved afstemning, skal være
formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der serveres mad til generalforsamlingen så du bedes tilmelde dig på
tilmeldingsblanket i skytteforeningen.

På grund af generalforsamlingen kan der kun skydes kl 17:00 til 18:30. Der kan ikke skydes under generalforsamlingen.

Leif d. 27.02.2024
Udskriv