Videbæk Skytteforening af 1997
Navigation
SPONSORER
VÅBENREGISTRERING VED KØB

Om papirarbejdet i forbindelse med køb/overtagelse af et våben og ved generhvervelse af våbenpåtagningen, når den udløber.


Der skal udfyldes en såkaldt SKV2 ansøgning i 3 eksemplarer. Blanketten findes ved at klikke på dette link. Blanketten skal udfyldes på nettet. Det nemmeste er at aftale med formanden, at I udfylder den sammen.

Skytteforeningernes Våbenregistrering accepterer ikke håndskrevne blanketter.

Hvis det er en ung mellem 16-18 år der skal have en våbenpåtegning til riffel så husk, at forældrene også skal give deres tilladelse til erhvervelse af våbenet.

Pistolskytter skal derudover udfylde oplysningsskema, hvis de vil erhverve pistol/revolver cal .32 og større. Oplysningsskemaet skal også benyttes hvis man søger om våbenpåtegning til flere end 2 pistoler/revolvere cal. .22/CO2-luftvåben.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af blanketten, så kontakt formanden.